Type: Korpi Maħtura Uffiċjalment

Bord tal-Appell tal-‘Home Help’

Chairperson:

Dr Kevin Mompalao

 

Viċi Chairperson:

Dr Anthony Dimech

 

Membri:

Sa Lara Azzopardi

Sa Angela Aguis

Is-Sur Frank Masini

Is-Sur David Schembri Wismayer

Is-Sur Saviour Galea

Perit Karmenu Borg

Sa Karen Schembri

Sa Catherine Vella

 

Segretarju:

Is-Sur Anthony Aguis Decelis

Bord tad-Diretturi tal-Awtorita’ ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 9 tal-Att dwar l-Awtorita’ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (Kap.582), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva l-ħatra tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorita’ ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, kif ġej:

Chairperson:
Dr. Charles Gauci

Deputy Chairperson:
Fr. Joseph Calleja

Membri:
Sur Robert Mallia
Dr Svetlana Sammut
Sur Matthew Vella
Sa. Philomena Meli
Sur Paul Vella

Segretarju:
Sur Jorgen Souness

Dawn il-ħatriet huma validi għal perjodu ta’ tliet snin b’effett mil-1 ta Ġunju 2022

Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Mediċini

SKONT l-Artikolu 14 (1) u (3) tal-Att dwar il-Mediċini (Kap.458), il-Ministru għall-Anzjnita’ Attiva ħatar il-Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Mediċini kif ġej:

Chairperson:
Dr Frank Psaila

Chairperson Sostitut:
Sur David Farrugia Wismayer

Membri:
Dr Josephine Psaila
Dr Jan Chircop

Membri Sostituti:
Sa. Suzanne Attard
Sa. Joyce Debono

Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Anzjani

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva il-Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ L-Anzjani. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mil- 1 ta’ Ġunju 2023.


Chairperson:

Sa Svetlana Fenech

 

Membri:

Dr. Anthony Degiovanni

Is-Sur Joseph Attard

Is-Sur David Degiorgio

Is-Sur Saviour Galea

 

Segretarja:

Sa Karen Schembri

 

Francesca Muscat Camilleri

Email francesca.muscat-camilleri@gov.mt

Tel

2590 3083

Francesca Muscat Camilleri

Email francesca.muscat-camilleri@gov.mt

Tel

2590 3083

Kumitatt ta’ l-Etika – San Vinċenz de Paul

Chairperson:
Dr Joseph Dimech

Membri:

Prof. David Mamo
Sur Karl Spiteri
Sur Reuben Cassar
Sa Fabienne Camilleri
Rev Prof Emmanuel Aguis
Dr Michael Scriha
Dr Ronald Fiorentino
Sur Mario Azzopardi
Dr Marisa Scerri
Prof. Godfrey LaFerla
Dr Santosh Kumar Rajasekaran

Segretarju:
Sur Bernard Piscopo