Type: Korpi Maħtura Uffiċjalment

Bord tal-Appell tal-‘Home Help’

Chairperson:

Dr Kevin Mompalao

 

Viċi Chairperson:

Dr Anthony Dimech

 

Membri:

Sa Lara Azzopardi

Sa Angela Aguis

Is-Sur Frank Masini

Is-Sur David Schembri Wismayer

Is-Sur Saviour Galea

Perit Karmenu Borg

Sa Karen Schembri

Sa Catherine Vella

 

Segretarju:

Is-Sur Anthony Aguis Decelis

Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Anzjani

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva il-Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ L-Anzjani. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mil- 1 ta’ Ġunju 2023.


Chairperson:

Sa Svetlana Fenech

 

Membri:

Dr. Anthony Degiovanni

Is-Sur Joseph Attard

Is-Sur David Degiorgio

Is-Sur Saviour Galea

 

Segretarja:

Sa Karen Schembri

 

Francesca Muscat Camilleri

Email francesca.muscat-camilleri@gov.mt

Tel

2590 3083

Francesca Muscat Camilleri

Email francesca.muscat-camilleri@gov.mt

Tel

2590 3083

Kumitatt ta’ l-Etika – San Vinċenz de Paul

Chairperson:
Dr Joseph Dimech

Membri:

Prof. David Mamo
Sur Karl Spiteri
Sur Reuben Cassar
Sa Fabienne Camilleri
Rev Prof Emmanuel Aguis
Dr Michael Scriha
Dr Ronald Fiorentino
Sur Mario Azzopardi
Dr Marisa Scerri
Prof. Godfrey LaFerla
Dr Santosh Kumar Rajasekaran

Segretarju:
Sur Bernard Piscopo

Kunsill għall-Anzjani

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 12 (1) tal-Att dwar il-Kummissarju għall-Anzjani (Kap. 553), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanita’ Attiva ħatar lis- Sur Joe Vella Caruana bħala membru flok is-Sur Charles Farrugia fil-Kunsill. F’dan r-rigward, il-Kunsill għall-Anzjani preżenti huwa kompost kif ġej:


Chairperson:
Dr Mary Vella

Membri:
Sur Joe Vella Caruana
Sa Mary Farrugia
Dr Brian Farrugia
Prof Marvin Formosa
Sur Peter Paul Bonnici
Sa Olympia Galea

Dawn il-ħatriet huma validi sad-19 ta’ Lulju 2022.