NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 12 (1) tal-Att dwar il-Kummissarju għall-Anzjani (Kap. 553), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanita’ Attiva ħatar lis- Sur Joe Vella Caruana bħala membru flok is-Sur Charles Farrugia fil-Kunsill. F’dan r-rigward, il-Kunsill għall-Anzjani preżenti huwa kompost kif ġej:


Chairperson:
Dr Mary Vella

Membri:
Sur Joe Vella Caruana
Sa Mary Farrugia
Dr Brian Farrugia
Prof Marvin Formosa
Sur Peter Paul Bonnici
Sa Olympia Galea

Dawn il-ħatriet huma validi sad-19 ta’ Lulju 2022.

FacebookTwitter