NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 9 tal-Att dwar l-Awtorita’ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (Kap.582), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Anzjanita’ Attiva, approva l-ħatra tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorita’ ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, kif ġej:

Chairperson:
Dr. Charles Gauci

Deputy Chairperson:
Fr. Joseph Calleja

Membri:
Sur Robert Mallia
Dr Svetlana Sammut
Sur Matthew Vella
Sa. Philomena Meli
Sur Paul Vella

Segretarju:
Sur Jorgen Souness

Dawn il-ħatriet huma validi għal perjodu ta’ tliet snin b’effett mil-1 ta Ġunju 2022

FacebookTwitter