SKONT l-Artikolu 14 (1) u (3) tal-Att dwar il-Mediċini (Kap.458), il-Ministru għall-Anzjnita’ Attiva ħatar il-Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Mediċini kif ġej:

Chairperson:
Dr Frank Psaila

Chairperson Sostitut:
Sur David Farrugia Wismayer

Membri:
Dr Josephine Psaila
Dr Jan Chircop

Membri Sostituti:
Sa. Suzanne Attard
Sa. Joyce Debono

FacebookTwitter