Type: Agencies

Awtorità Maltija tal-Mediċini

Il-missjoni tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini hija li tissalvagwardja s-saħħa pubblika permezz tar-regolamentazzjoni ta’ prodotti mediċi u attivitajiet farmaċewtiċi għall-użu mill-bniedem.